Bedrijfskleding > Privacy

Privacy statementInleiding

101 Bedrijfskleding is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (ex)klanten en relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 101 Bedrijfskleding houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt of anderszins contact heeft met 101 Bedrijfskleding, legt 101 Bedrijfskleding gegevens vast. 101 Bedrijfskleding gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst en/of het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt 101 Bedrijfskleding gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden activiteiten, (nieuwe) producten en diensten van 101 Bedrijfskleding. Hierbij tracht 101 Bedrijfskleding rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een brief te sturen naar Dalmcommunicatie, Moleneind 181, 9203 ZZ te Groningen, of te mailen naar info@dalmcommunicatie.nl

Link partners 101 Bedrijfskleding

Op de website kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan 101 Bedrijfskleding geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van 101 Bedrijfskleding, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan: Dalmcommunicatie, Moleneind 181, 9203 ZZ te Drachten.

Wijzigingen

101 Bedrijfskleding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van 101 Bedrijfskleding.